Lời của video

Biểu trưng của chính phủ tiểu bang Victoria]

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật lấy găng tay cao su trong hộp]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Bạn đang nghĩ đến việc hút mỡ, nâng ngực hay căng da bụng?

Việc thực hiện phẫu thuật hút mỡ hoặc thẩm mỹ ở một nơi không đăng ký là bất hợp pháp.

 

[Cảnh quay hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Hiện việc thực hiện phẫu thuật hút mỡ ở một cơ sở không đăng ký là bất hợp pháp.

 

[Cảnh phỏng vấn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anh Nguyen, người đối diện với may quay]

 

[Bác sĩ Anh Nguyen nói]:

Bác sĩ Anh Nguyen: Khi ai đó muốn phẫu thuật thẩm mỹ, một việc rất quan trọng là người đó xem xét mục tiêu của họ là gì và sau đó cân nhắc giữa lợi và hại.

 

 

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thảo luận với bệnh nhân]

[Cảnh quay giáo sư Anand Deva thảo luận với bệnh nhân]

 

[Phỏng vấn Giáo sư Anand Deva, Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, người đối diện với may quay]

 

[Giáo sư Anand Deva nói]:

Nhà cung cấp dịch vụ thẩm mỹ cần thực sự tỉ mỉ, để tìm hiểu chính xác bệnh nhân muốn gì và sau đó dành thời gian và sử dụng ngôn ngữ mà bệnh nhân có thể hiểu để giải thích không chỉ lợi ích mà còn cả rủi ro nữa.

[Cảnh quay giáo sư Anand Deva khám trực tiếp cho bệnh nhân]

 

[Cảnh quay hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật cho bệnh nhân]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Việc nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe sử dụng thuốc gây mê ở một cơ sở không đăng ký là bất hợp pháp. Vẫn có thể sử dụng thuốc gây tê cục bộ ở liều an toàn.

 

 

[Cảnh quay Karen Cusack đang ngồi tại bàn của mình]

[Phỏng vấn Karen Cusack, người đối diện với máy quay]

[Karen Cusack nói]:

Một điều quan trọng là mọi người không nên sợ hoặc ngại đưa ra các câu hỏi đối với nhà cung cấp đó. Bệnh nhân có thể hỏi về trình độ, họ đã thực hiện những phương pháp điều trị nào trong quá khứ và một thông tin quan trọng là họ sẽ điều trị thế nào.

 

 

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thảo luận phương pháp điều trị với bệnh nhân]

[Giọng nữ]:

Vì vậy, nếu bạn đang xem xét phẫu thuật thẩm mỹ, hãy nhớ hỏi:

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Cơ sở đã đăng ký chưa?

Ai sẽ thực hiện phẫu thuật?

Họ có chứng chỉ hành nghề bác sĩ không?

Họ đã thực hiện phẫu thuật này bao nhiêu lần rồi?

Phẫu thuật này có những rủi ro gì?

Hình thức gây mê hoặc gây tê nào sẽ được sử dụng?

Ai sẽ là bác sĩ gây mê?

Trình độ của họ ra sao?

 

[Cảnh quay các trang web]

[Giọng nữ]:

Bạn có thể kiểm tra cơ sở đã được đăng ký chưa bằng cách truy cập trang web của Vic Health và cũng kiểm tra bác sĩ hoặc chuyên gia phẫu thuật đã đăng ký chưa bằng cách truy cập trang web AHPRA.

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Nếu bạn nghi ngờ nhà cung cấp chưa được đăng ký hoặc không tuân thủ pháp luật, vui lòng liên hệ với Private Hospitals Unit qua địa chỉ privatehospitals@dhhs.vic.gov.au.

[Biểu trưng chính phủ Victoria]

[Văn bản trên màn hình]:

Được Sở y tế và dịch vụ nhân sinh cấp phép

50 Lonsdale Street, Melbourne

Với sự tham gia của BS. A Nguyen, GS. A Deva, K Cusack và N Scerensini.

" />

Thinking of getting liposuction, breast augmentation or tummy tuck? It is illegal to perform liposuction or cosmetic surgeries in an unregistered setting. 

Check your facility is registered by going to the Vic Health website and check that your medical or surgical practitioner is also registered by going to the AHPRA website.

Lời của video

Biểu trưng của chính phủ tiểu bang Victoria]

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật lấy găng tay cao su trong hộp]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Bạn đang nghĩ đến việc hút mỡ, nâng ngực hay căng da bụng?

Việc thực hiện phẫu thuật hút mỡ hoặc thẩm mỹ ở một nơi không đăng ký là bất hợp pháp.

 

[Cảnh quay hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đang phẫu thuật cho bệnh nhân]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Hiện việc thực hiện phẫu thuật hút mỡ ở một cơ sở không đăng ký là bất hợp pháp.

 

[Cảnh phỏng vấn bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Anh Nguyen, người đối diện với may quay]

 

[Bác sĩ Anh Nguyen nói]:

Bác sĩ Anh Nguyen: Khi ai đó muốn phẫu thuật thẩm mỹ, một việc rất quan trọng là người đó xem xét mục tiêu của họ là gì và sau đó cân nhắc giữa lợi và hại.

 

 

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thảo luận với bệnh nhân]

[Cảnh quay giáo sư Anand Deva thảo luận với bệnh nhân]

 

[Phỏng vấn Giáo sư Anand Deva, Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo, người đối diện với may quay]

 

[Giáo sư Anand Deva nói]:

Nhà cung cấp dịch vụ thẩm mỹ cần thực sự tỉ mỉ, để tìm hiểu chính xác bệnh nhân muốn gì và sau đó dành thời gian và sử dụng ngôn ngữ mà bệnh nhân có thể hiểu để giải thích không chỉ lợi ích mà còn cả rủi ro nữa.

[Cảnh quay giáo sư Anand Deva khám trực tiếp cho bệnh nhân]

 

[Cảnh quay hai bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ phẫu thuật cho bệnh nhân]

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Việc nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe sử dụng thuốc gây mê ở một cơ sở không đăng ký là bất hợp pháp. Vẫn có thể sử dụng thuốc gây tê cục bộ ở liều an toàn.

 

 

[Cảnh quay Karen Cusack đang ngồi tại bàn của mình]

[Phỏng vấn Karen Cusack, người đối diện với máy quay]

[Karen Cusack nói]:

Một điều quan trọng là mọi người không nên sợ hoặc ngại đưa ra các câu hỏi đối với nhà cung cấp đó. Bệnh nhân có thể hỏi về trình độ, họ đã thực hiện những phương pháp điều trị nào trong quá khứ và một thông tin quan trọng là họ sẽ điều trị thế nào.

 

 

[Cảnh quay một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thảo luận phương pháp điều trị với bệnh nhân]

[Giọng nữ]:

Vì vậy, nếu bạn đang xem xét phẫu thuật thẩm mỹ, hãy nhớ hỏi:

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Cơ sở đã đăng ký chưa?

Ai sẽ thực hiện phẫu thuật?

Họ có chứng chỉ hành nghề bác sĩ không?

Họ đã thực hiện phẫu thuật này bao nhiêu lần rồi?

Phẫu thuật này có những rủi ro gì?

Hình thức gây mê hoặc gây tê nào sẽ được sử dụng?

Ai sẽ là bác sĩ gây mê?

Trình độ của họ ra sao?

 

[Cảnh quay các trang web]

[Giọng nữ]:

Bạn có thể kiểm tra cơ sở đã được đăng ký chưa bằng cách truy cập trang web của Vic Health và cũng kiểm tra bác sĩ hoặc chuyên gia phẫu thuật đã đăng ký chưa bằng cách truy cập trang web AHPRA.

[Giọng nữ với văn bản phụ đề trên màn hình]:

Nếu bạn nghi ngờ nhà cung cấp chưa được đăng ký hoặc không tuân thủ pháp luật, vui lòng liên hệ với Private Hospitals Unit qua địa chỉ privatehospitals@dhhs.vic.gov.au.

[Biểu trưng chính phủ Victoria]

[Văn bản trên màn hình]:

Được Sở y tế và dịch vụ nhân sinh cấp phép

50 Lonsdale Street, Melbourne

Với sự tham gia của BS. A Nguyen, GS. A Deva, K Cusack và N Scerensini.

Content Partner

This page has been produced in consultation with and approved by:

Last updated:

Content on this website is provided for information purposes only. Information about a therapy, service, product or treatment does not in any way endorse or support such therapy, service, product or treatment and is not intended to replace advice from your doctor or other registered health professional. The information and materials contained on this website are not intended to constitute a comprehensive guide concerning all aspects of the therapy, product or treatment described on the website. All users are urged to always seek advice from a registered health care professional for diagnosis and answers to their medical questions and to ascertain whether the particular therapy, service, product or treatment described on the website is suitable in their circumstances. The State of Victoria and the Department of Health & Human Services shall not bear any liability for reliance by any user on the materials contained on this website.