Better Health Channel
betterhealth.vic.gov.au
betterhealth.vic.gov.au
  • Është normale të keni reagime të forta pas një ngjarjeje shqetësuese/hidhëruese ose të frikshme, por ato duhet të fillojnë të zvogëlohen pas disa javësh.
  • Njerëzit mund të përjetojnë një sërë reagimesh fizike, mendore, emocionale dhe të sjelljes.
  • Ka shumë gjëra që mund të bëni për të përballuar traumën dhe për t’u shëruar.
  • Kërkoni ndihmë profesionale nëse nuk filloni të ktheheni në normalitet pas tre ose katër javësh.

Give feedback about this page

More information

Content disclaimer

Content on this website is provided for information purposes only. Information about a therapy, service, product or treatment does not in any way endorse or support such therapy, service, product or treatment and is not intended to replace advice from your doctor or other registered health professional. The information and materials contained on this website are not intended to constitute a comprehensive guide concerning all aspects of the therapy, product or treatment described on the website. All users are urged to always seek advice from a registered health care professional for diagnosis and answers to their medical questions and to ascertain whether the particular therapy, service, product or treatment described on the website is suitable in their circumstances. The State of Victoria and the Department of Health shall not bear any liability for reliance by any user on the materials contained on this website.

Reviewed on: 20-09-2022