Better Health Channel
betterhealth.vic.gov.au
betterhealth.vic.gov.au
  • Foshnjat dhe të vegjlit preken drejtpërdrejt nga trauma.
  • Ata gjithashtu preken nëse nëna, babai ose kujdestari kryesor i tyre vuan nga pasojat e traumës.
  • Nëse shtëpia dhe rutina e tyre bëhet e pa stabilizuar ose e ndërprerë si rezultat i traumës, foshnjat dhe fëmijët e vegjël janë gjithashtu të pambrojtur nga trauma.
  • Ju mund ta ndihmoni fëmijën ose vogëlushin tuaj të rikuperohet duke ofruar mbështetje për të rindërtuar një shtëpi të sigurt, të qetë dhe mbështetëse.

Give feedback about this page

More information

Content disclaimer

Content on this website is provided for information purposes only. Information about a therapy, service, product or treatment does not in any way endorse or support such therapy, service, product or treatment and is not intended to replace advice from your doctor or other registered health professional. The information and materials contained on this website are not intended to constitute a comprehensive guide concerning all aspects of the therapy, product or treatment described on the website. All users are urged to always seek advice from a registered health care professional for diagnosis and answers to their medical questions and to ascertain whether the particular therapy, service, product or treatment described on the website is suitable in their circumstances. The State of Victoria and the Department of Health shall not bear any liability for reliance by any user on the materials contained on this website.

Reviewed on: 20-09-2022