Better Health Channel
betterhealth.vic.gov.au
betterhealth.vic.gov.au

Viewing 1-10 of 374 results

 1. Çrregullimi i stresit post-traumatik (Post-traumatic stress disorder - Albanian)

  Çrregullimi i stresit post-traumatik (PTSD) është një grup reagimesh që mund të shfaqen tek njerëzit që kanë përjetuar ose dëshmuar një ngjarje traumatike që kërcënon jetën ose sigurinë e tyre.

 2. Disturbo post-traumatico da stress (Post-traumatic stress disorder - Italian)

  DPTS è un insieme di reazioni che possono svilupparsi in persone che hanno vissuto o assistito ad un evento traumatico che ha messo in pericolo la loro vita o la loro sicurezza.

 3. Reagimet e mbijetuesit ndaj ngjarjeve traumatike (Survivor reactions to traumatic events - Albanian)

  Nëse i keni mbijetuar një ngjarjeje traumatike, pavarësisht nëse keni qenë të lënduar apo të padëmtuar fizikisht, është e rëndësishme të pranoni se trauma shkakton edhe dëm emocional.

 4. Reazioni di sopravvivenza ad eventi traumatici (Survivor reactions to traumatic events - Italian)

  Se siete sopravvissuti a un evento traumatico, sia che siate rimasti feriti o fisicamente illesi, è importante riconoscere che il trauma provoca anche danni emotivi.

 5. Trauma: reazione e guarigione (Trauma - reaction and recovery - Italian)

  È normale manifestare forti reazioni emotive o fisiche in seguito ad un evento sconvolgente.

 6. Trauma recovery services

  There are many things you can do to cope with and recover from trauma. These pages will introduce you to strategies and services to help you after a major event.

 7. Rehabilitation after major trauma

  Rehabilitation services provide treatment to improve mobility, increase strength, pain management and mental health difficulties after a major trauma incident.

 8. Trauma and families

  When a family is affected by trauma, everyone will react in a different way.

 9. Trauma e famiglie (Trauma and families - Italian)

  Quando una famiglia è colpita da una crisi, ogni membro reagisce in modo diverso.

 10. Trauma dhe familjet (Trauma and families - Albanian)

  Kur një familje preket nga një krizë, secili në familje do të reagojë ndryshe.

Filter results by category

374 results